מערך התעסוקה

 

בבית קסלר מתקיימות  פעילויות וסדנאות בהתאם ליכולתיהם של הדיירים ובהתייחסות לצורכיהם הרגשיים. 

הסדנאות במעון הן: מחשבים, גינון, מאפייה, ברגים, טקסטיל ואמנות.

בסדנאות והחוגים נחשפים דיירים לעולם האומנות שהוא עולם חסר גבולות מוגדרים המאפשר ביטוי אישי לדיירים. צוות התעסוקה מדגיש את כי ביצירת האומנות קיימת חשיבות להפעלת הידיים. לאחר קבלת התוצרים אפשר את הביטחון, הסיפוק והאמונה של הדיירים בעצמם.

הדיירים מקבלים על עבודתם שכר עידוד מהביטוח הלאומי.