עקרונות בעבודה עם דיירי המעון

מטרות עבודת ההתנדבות במעון: 

 • יצירת קשר חברי-הדדי בין הדיירים והמתנדבים.
 • מתן מענה לתחומים נוספים בחיי הדיירים במעון.
 • גישה לדיירים הכוללת בתוכה ערכים של כבוד האדם.
 • מחויבות לאורך זמן – התמדה בעבודת ההתנדבות.
 • תהליך עבודת ההתנדבות כולל עליות ומורדות, אין פתרונות קסם.
 • עבודת ההתנדבות במעון פועלת במערכת מעון מורכבת, וכוללת עבודה ותקשורת מול אנשי מקצוע רבים, במשך ההתנדבות יהיה ליווי של אנשי צוות והקשר איתם חשוב!
 • במהלך ההתנדבות תוזמן לימי עיון שיהיו חלק אינטגרלי מפעילותך בבית קסלר.

 
רמות התערבות במעון:
רמה 1:  מתן אוזן קשבת חברית
רמה 2:  מתן אוזן קשבת וסיוע בחשיבה על אפשרויות התמודדות ופתרון בעיות
רמה 3:  התערבות מקצועית ממוקדת בבעיה
רמה 4:  התערבות מקצועית מעמיקה יותר
 
המתנדבים במעון נמצאים ברמת התערבות 1  -  לעיתים ניתן לעבור לרמת התערבות 2, אך הדגש הראשוני הוא על רמת התערבות 1.
מומלץ לפנות לעזרת ראש אגף – אחראי משמרת.
 
גבולות התפקיד של המתנדבים:

 • אין לקבל מדיירי המעון ו/או בני משפחותיהם כסף או מתנות אישיות.
 • יש לשמור על גבולות הקשר האינטימי –  יש לשמור על גבולות מגע אישיים.
 • גבולות מגע פיזי מקובלים:  לחיצת יד, הנחת יד על הכתף.
 • אין להתערב בטיפול סיעודי בתוך המעון.
 • שינוי ו/או הרחבת הפעילות ההתנדבותית במעון ו/או עם דיירי המעון צריכה להיעשות בתיאום עם איש הקשר במעון– אין לחרוג משעות הפעילות ומאופי הפעילות!
 • למעון ולעובדיו אחריות מקצועית - יש להקפיד לקיים ולשמור על גבולות התפקיד.
 • חשוב וחובה ליידע את אנשי הצוות במעון באירועים חריגים ושוטפים.
 • למתנדבים במעון חובת חתימה על טופס מחויבות לשמירה על סודיות לגבי הנעשה במעון באופן כללי ולגבי דיירים במעון באופן פרטי.
 • למתנדבים ולעובדים במעון כללי לבוש המקובלים בחברה.
 • הקשר הוא אך ורק עם הדיירים, קשר שיבנה עם בני משפחה ו/או חברים ו/או מחוץ למעון רק בהסכמת הצוות.
 • ישנם דיירים במעון אשר מונה להם עפ"י חוק אפוטרופוס, חשוב להתייעץ עם רכז/ת המתנדבים לפני ביצוע פעילויות חריגות.

צוות המעון:

 • צוות סוציו-פסיכולוגי
 • צוות רפואי
 • צוות סיעודי
 • פיזיותרפיה

תפקיד המתנדב הוא לשבור את השגרה ולהעניק לדיירים "שרות" שאין באפשרות הצוות לתת.
בכל התחומים הללו המעון נותן מענה לדיירים ואין על המתנדבים להיכנס לתחומים הללו.

יחד עם המתנדב תיבנה תוכנית התנדבות קבועה ומוגדרת שלפיה יפעל המתנדב בסיוע וליווי של הצוות.

יובהר למתנדב עד כמה חשוב התפקיד שנקבע לו ולכן יש להשקיע בו את כל הזמן והאנרגיה בהתנדבות.
כמובן שהצוות המלווה נמצא פה כדי להישמע לצרכי המתנדב והדיירים ומודולריות בתפקיד תתאפשר אך ורק בתיאום עם הצוות.

סדר יום כללי במעון:

08:00-07:00      קימה והתארגנות
09:00-08:00      ארוחת בוקר
13:00-09:00      תעסוקה
13:00                ארוחת צהריים
16:00-14:00      הפסקת צהריים
19:00-16:00      פעילות פנאי
19:30                ארוחת ערב